↑ Powrót do Oferta

Zarządzanie projektami

Usługa zarządzania projektem lub doradztwo w zakresie zarządzania projektem przez Fundację Pomorski Instytut Edukacji to korzyści w postaci:

 1.  Możliwości skupienia zasobów Państwa firmy na podstawowym przedmiocie działalności,
 2. Gwarancji poprawności procedur,
 3. Minimalizowania kosztów,
 4. Reprezentowania przez Fundację Państwa firmy przed instytucją udzielającą wsparcia,
 5. Pozytywny PR Państwa firmy przed instytucją udzielającą wsparcia dzięki bezproblemowej realizacji projektu,

W ramach usługi wykonujemy następujące czynności:

 1.  Koordynacja prac zespołu projektowego,
 2. Prowadzenie rejestru ryzyka,
 3. Zapewnienie zgodności procedur projektowych z wymogami stawianymi przed projektami współfinansowanymi ze środków publicznych,
 4. Przygotowanie dokumentacji projektowej,
 5. Szkolenia dla osób zaangażowanych w projekt z Państwa strony,
 6. Koordynacja procesu komunikacji z instytucją udzielającą wsparcia,
 7. Raportowanie postępu projektu,
 8. Inne czynności wynikające ze specyfiki projektu.

Usługa zarządzania lub doradztwa w zakresie zarządzania projektem może być wpisana w budżet projektu i objęta dofinansowaniem.