↑ Powrót do Oferta

Unijna pierwsza pomoc

Nieprawidłowości w zarządzaniu, rozliczaniu czy ewaluacji były przyczynami braku płynności finansowej, rodziły ryzyko konieczności zwrotu dotacji, generowały stres i obniżały efektywność projektów.

W takich sytuacjach warto sięgnąć po wsparcie specjalistów.

 

Korzystając z usługi Unijna pierwsza pomoc zyskujecie Państwo:

  1. Opiekę doradczą pozwalającą wyprowadzić projekt „na prostą”,
  2. Płynność finansową projektu,
  3. Analizę problemową wraz z propozycją rozwiązań udrażniających projekt,
  4. Wsparcie w procesie prawidłowego dokonywania zmian w projekcie,
  5. Udrożnienie komunikacji z instytucją udzielającą wsparcia.

 

W ramach usługi wykonujemy następujące czynności:

  1. Analiza projektu wraz z identyfikacją elementów mu zagrażających,
  2. Komunikacja z instytucją udzielającą wsparcia,
  3. Opracowanie zmian w projekcie,
  4. Przeprowadzenie procesu zmiany w projekcie,
  5. Inne czynności będące pochodnymi procesu zarządzania, rozliczania lub ewaluacji projektu w zależności od występujących potrzeb.

 

Usługa UNIJNA PIERWSZA POMOC może być sfinansowana z budżetu projektu w przypadku wygospodarowania na nią środków w ramach pozycji wymienionych w budżecie.