↑ Powrót do Oferta

Rozliczanie projektu

Usługa ta gwarantuje utrzymanie płynności finansowej w projekcie, eliminującej nawet okresowe pokrywanie kosztów z własnych środków.

Korzystając w zakresie rozliczania projektu z usług Fundacji Pomorski Instytut Edukacji, zyskujecie Państwo:

  1.  Bezpieczeństwo i płynność finansową projektu,
  2. Oszczędności w stosunku do kosztów oddelegowywania pracowników etatowych do procesu rozliczania,
  3. Brak konieczności stałego śledzenia zmian w dokumentach programowych,
  4. Doradztwo pozwalające optymalizować budżet oraz maksymalizować korzyści z projektu.

 

W ramach usługi wykonujemy następujące czynności:

  1.  Przygotowanie procedur księgowych,
  2. Prowadzenie rejestru ryzyka,
  3. Szkolenie pracowników księgowości klienta (zewnętrznej firmy rachunkowej) z zakresu specyfiki procedur związanych z rozliczaniem projektu,
  4. Przygotowanie wniosków o płatność,
  5. Zarządzanie budżetem projektu, monitoring oszczędności, przesunięcia środków pozwalające na ich maksymalne wykorzystanie,
  6. Komunikacja z instytucją udzielającą wsparcia.

Usługa rozliczania projektu może być wpisana w budżet projektu i objęta dofinansowaniem.