↑ Powrót do Oferta

Monitoring i ewaluacja

Stanowią one zobowiązanie Beneficjenta względem instytucji udzielającej dotacji, a ich osiągnięcie gwarantuje otrzymanie 100% przyznanej uprzednio dotacji.

Wnioski, które otrzymują obecnie dofinansowanie, zawierają coraz częściej złożone działania ewaluacyjne, monitorowania postępu uczestników projektu i jakości wsparcia. Także one znajdują się w katalogu usług Fundacji Pomorski Instytut Edukacji.

 

Wybierając nas do współpracy, zyskujecie Państwo:

 1.  Prowadzenie ewaluacji zgodnie z wymogami zawartymi we wniosku,
 2. Wsparcie w przeprowadzeniu zmiany wskaźników w przypadku problemów z ich osiąganiem,
 3. Dostęp do cyklicznych raportów z realizacji projektu,
 4. Nadzór nad prawidłowością badań ewaluacyjnych,
 5. „System wczesnego ostrzegania” w przypadku występowania zagrożeń niezrealizowania wskaźników projektu.

 

W ramach usługi wykonujemy następujące czynności:

 1. Opracowanie narzędzi dla ewaluacji i monitoringu zgodnych z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu,
 2. Opracowanie narzędzi do agregowania i raportowania wskaźników,
 3. Opracowanie metodyki badań ewaluacyjnych,
 4. Prowadzenie badań zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu,
 5. Prowadzenie rejestru ryzyka,
 6. Doradztwo w zakresie modyfikacji wskaźników i wsparcie w procesie ich negocjowania z instytucją udzielającą wsparcia.

Usługa monitoringu i ewaluacji projektu może być wpisana w budżet projektu i objęta dofinansowaniem.