↑ Powrót do Oferta

Audyt unijny

Jego zamówienie daje następujące korzyści:

  1. Pozwala określić źródła finansowania rozwoju Państwa firmy,
  2. Pomaga skatalogować szczegółowe potrzeby rozwojowe,
  3. Identyfikując źródła, pozwala określić priorytety w działaniach.

 

Składa się z dwóch etapów: konsultacji i rekomendacji.

Pierwszy etap realizowany jest w formie wywiadów z kluczowymi przedstawicielami, tj. właścicielami, menedżerami Państwa firmy, podczas których katalogowane są szczegółowe potrzeby organizacji w różnych obszarach, np. zasobów ludzkich, inwestycji w środki trwałe, rozwoju usług/produktów, systemów wspierających zarządzanie itp.

W oparciu o zebrane dane opracowywany jest raport zawierający szczegółowe informacje nt. dostępnych źródeł finansowania potrzeb wraz z rekomendacjami odnośnie optymalizacji szans na pozyskanie dotacji.

Raport zawsze rzetelnie określa szacunkowe szanse na uzyskanie dofinansowania.