Oferta

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja Pomorski Instytut Edukacji oferuje usługi z zakresu:

  1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach różnego rodzaju Programów.
  2. Przygotowywanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  3. Tworzenie biznes planów.
  4. Zarządzanie projektami.
  5. Rozliczanie projektów.
  6. Doradztwo w zakresie prawidłowego prowadzenia projektów.
  7. Monitoring i ewaluację projektów.
  8. Audyt wewnętrzny.
  9. Pierwszą pomoc unijną w razie wystąpienia zagrożenia.
  10. Inne działania dostosowane do potrzeb klientów.

Nasze doświadczenie zawodowe, grono pracowników, jaki i współpracujących z Fundacją Pomorski Instytut Edukacji wysokiej klasy specjalistów zapewni Państwu kompleksową obsługę projektów, również tych trudnych do realizacji, ze względu na specyficzne problemy, takie jak np. pomoc publiczna, realizacja projektów partnerskich czy kwestie środowiskowe. Wybór Fundacji Pomorski Instytut Edukacji pozwoli Państwu osiągnąć zakładane cele projektu, a wysokiej klasy kwalifikacje pracowników gwarantują realizację projektu zgodnie z krajowymi dokumentami programowymi, polskim ustawodawstwem oraz regulacjami unijnymi.

Nasi Pracownicy mogą pochwalić się kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania i rozliczania projektów realizowanych przez samorządy, przedsiębiorców, uczelnie wyższe, szkoły, organizacje pozarządowe, i.in., przygotowywania projektów do kontroli, jak również doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli projektów realizowanych ze środków unijnych oraz krajowych jako pracownicy jednostek publicznych, dysponujących środkami unijnymi jak i krajowymi.

Zapraszamy do współpracy.