O Fundacji

Fundacja Pomorski Instytut Edukacji powstała w 2012 roku z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój edukacji w życiu każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, status społeczny, czy sytuację zawodową.

Oferta Fundacji jest odpowiedzią na zauważoną potrzebę stworzenia alternatywy edukacyjnej w stosunku do powszechnie dostępnych metod nauczania, doskonalenia, a także odkrywania nowych horyzontów.

Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji na każdym etapie rozwoju człowieka: dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie.

Istotnym elementem działalności Fundacji jest również doskonalenie umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz patologiom społecznym.

Fundacja Pomorski Instytut Edukacji ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.