Nasze działania

Obecnie Fundacja Pomorski Instytut Edukacji koordynuje projekty:

 1. Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pucku i Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Do zadań Fundacji należy m.in.: organizowanie Targów Pracy, prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Pucku.
 2. Realizowanego przez gminę Krokowa. Do zadań Fundacji należy m.in.: kierowanie projektem polegającym na dostarczeniu zakupionych ze środków unijnych ok. 180 zestawów komputerowych oraz Internetu dla mieszkańców i szkół gminy Krokowa.
 3. Realizowany przez Melodica Katarzyna Borkowska w partnerstwie z gminą Tczew. Do zadań Fundacji należy m.in.: opieka i pomoc w utworzeniu i prowadzeniu żłobka dla dzieci w mieście Tczew, prowadzenie zajęć dodatkowych, opieka logopedyczna, psychologiczna, pielęgniarska, fizjoterapeutyczna, organizacja teatrzyków, zabaw plenerowych itp.
 4. Realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej. Do zadań Fundacji należy m.in.: organizacja zajęć dodatkowych i wyrównawczych, organizacja imprez dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi Lęborskiej.
 5. Realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. Do zadań Fundacji należy m.in.: pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dla 8 szkół z powiatu iławskiego.
 6. Realizowany przez powiat Nidzicki. Do zadań Fundacji należy m.in.: pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dla 5 szkół z powiatu nidzickiego.
 7. Realizowany przez powiat lęborski. Do zadań Fundacji należy m.in.: pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dla 12 szkół i przedszkoli z powiatu lęborskiego.

 

Dodatkowo, Fundacja Pomorski Instytut Edukacji prowadzi:

 1. Zajęcia muzyczne dla dzieci.
 2. Zajęcia z akrobatyki z elementami gimnastyki artystycznej.
 3. Zajęcia angielsko-muzyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat.
 4. Zajęcia taneczne przedszkolne.
 5. Zajęcia rytmiczne przedszkolne.
 6. Cykl szkoleń ABC Przedsiębiorczości dla osób chcących prowadzić własną działalność gospodarczą.
 7. Zajęcia z  muzyki, matematyki, chemii, fizyki, fotografii, dziennikarstwa, filmu, doradztwa zawodowego, j. angielskiego, j. niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 8. Pracownię Twórczego Rozwoju „Edukacyjny Zakątek” w Pruszczu Gdańskim – oferta na stronie www.edukacyjnyzakatek.pl

 

W ostatnim czasie Fundacja zakończyła koordynację projektów:

 1. Realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku. Do zadań Fundacji należało m.in.: prowadzenie działań zmierzających do założenia i prowadzenia własnej działalności przez osoby bezrobotne w wieku do 25 r.ż. Dzięki realizacji projektu 24 osoby bezrobotne założyły i prowadzą własną działalność gospodarczą.
 2. Realizowanego przez Pomorską Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Do zadań Fundacji należało m.in.: wsparcie i organizacja szkoleń oraz poszukiwanie miejsc odbywania stażu przez 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lęborskiego.